Wie is wie

BESTUUR
Voorzitter: Feiko Prins, secretaris@gooi.knnv.nl, 06-23430687
Secretaris en penningmeester: vacant
Algemene zaken: Rens van der Knoop, webmaster@gooi.knnv.nl
Ledenadministratie: Ellie Fluitsma, ledenadministratie@gooi.knnv.nl

GROTE RATELAAR (redactieleden vanuit de KNNV Afdeling Gooi)
Jetse Jaarsma, bestlid@gooi.knnv.nl, 06-11530023
Jaap van der Vliet, vandervliet.jaap@gmail.com, 06-47392373

WERKGROEPEN
Hydrobiologie: Koos Meesters, meesters.j@gmail.com, 035-6563429
Paddenstoelenwerkgroep: Anje Oosterhuis & Winnie Rip, pwg.gooi.knnv@gmail.com

WEBSITE
Rens van der Knoop, webmaster@gooi.knnv.nl

home