Nieuwsbrief Week 21 2022

1000-soortendag Gooi 2022

Met veel plezier hebben zo’n 47 deelnemers het gebied tussen Zanderij/Natuurbrug en de Laegieskamp, grotendeels eigendom van het GNR, de Laegieskamp van Natuurmonumenten, afgelopen vrijdagavond en zaterdag geïnventariseerd in de derde 1000-soortendag in het Gooi. Het doel, meer dan 1000 soorten waarnemen tussen vrijdagavond 7 uur en zaterdagmiddag 5 uur is ruimschoots gehaald. Op de Bioblitz-pagina op waarneming.nl (https://waarneming.nl/locations/users/73951/species/?species_group_id=0&start_date=2022-05-20&end_date=2022-05-21&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on#type-S) zijn 1079 soorten geregistreerd (stand woensdagochtend). Nog niet alle waarnemingen waren toe ingevoerd, zodat er waarschijnlijk nog wel een paar soorten bijkomen. Van deze 1079 soorten zijn er 156 op deze dag voor het eerst waargenomen. Vooral het clubje bryologen en lichenologen heeft uitermate zijn best gedaan met 53 nieuwe soorten. Hulde! Het aantal planten bleef achter bij het aantal vondsten op de vorige 1000-soortendagen, waarschijnlijk vooral ten gevolge van het droge voorjaar.

Werkmiddagen

De komende maanden zetten we onze werkmiddagen vanuit de Infoschuur weer voort. Wellicht kunnen we nog enkele nieuw soorten aan de inmiddels al indrukwekkende soortenlijst toevoegen. Elke 4e zaterdag van de maand, tussen 1 en 4 uur. Iedereen is welkom, we gaan gezamenlijk het veld in opgedeeld in kleine groepjes per soortengroep zodat we van elkaar kunnen leren.

Excursie Corversbos 11 juni

Het Corversbos is een vast excursiedoel, waar we regelmatig op bezoek gaan. De akers staan bekend om hu bijzondere flora, er zijn veel insecten en de bijenschans is een mooi cultuurhistorisch fenomeen. We gaan 11 juni op excursie, startpunt om 1 uur bij de bijenschans waar we door een imker ontvangen worden en een kleine rondgang krijgen. Daarna naar de akkers en het omliggende bos. Terug omstreeks 4 uur. Kom je met de fiets, dan kun je rechtstreeks naar de bijenschans. Met de auto kun je het best parkeren op de Schuttersweg en dan door het tunneltje bij de sportvelden, meteen linksaf en na 200 meter ben je bij de bijenschans.

Agenda

4 & 5 juni Schaapsscheerdersfeest bij de Schaapskooi op de Blaricummerheide

11 juni 13.00  excursie in het Corversbos, starten bij de bijenschans

25 juni 13.00 uur werkmiddag, Infoschuur