1000 Soortendag het Gooi

Opnieuw een 1000 soortendag in het Gooi

Na de succesvolle 1000 soortendagen in 2014 en 2016 in het Gooi organiseren KNNV-afdeling Gooi, IVN en Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. met ondersteuning van het Goois Natuurreservaat (GNR) weer een 1000-soortendag in 2022. We willen zoveel mogelijk soorten van zoveel mogelijk soortgroepen in 24 uur inventariseren.

Doe mee!

Wie mee wil doen, mail dan naar 1000soortendaggooi2022@gmail.com. Vermeld wanneer je kunt komen, de soortgroep die je gaat inventariseren en welke hulpmiddelen je gebruikt of nodig hebt. Soortenkennis is uiteraard wel belangrijk!

Jubileumjaar Goois Natuurreservaat

Dit jaar bestaat het GNR 90 jaar. Met deze 1000-soortendag willen we laten zien dat de natuurgebieden in het Gooi niet alleen van belang zijn als recreatiegebied, maar ook heel belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

1279 soorten in 2016

In 2016 werden 1279 soorten en ondersoorten gevonden. Het moet toch mogelijk zijn dat we dit aantal overtreffen. We starten vrijdagavond 20 mei met de inventarisatie van nachtvlinders, vleermuizen en nachtvogels. Zaterdagochtend 21 mei gaan we verder met de broedvogels en wellicht nog een late vleermuis. Om 9.30 uur vindt de officiële aftrap plaats door de directeur-rentmeester van het Goois Natuurreservaat Karin Kos waarna de inventarisatie van planten, insecten en alle andere plant- en diersoorten op gang komt. We sluiten de dag af vanaf 17.00 uur met een hapje en een drankje in de Infoschuur. Met enig geluk en hard werken kunnen we dan het voorlopige resultaat presenteren. Organisaties of geïnteresseerden die een bijdrage willen leveren kunnen contact opnemen met Feiko Prins, tel. Nr. 06 234 30 687 of per mail 1000soortendaggooi2022@gmail.com

Kaart 1000 Soortendag 2022